บทความข่าวสารอสังหาริมทรัพย์

ขั้นตอนในการโอนบ้านกับกรมที่ดิน ที่ผู้ซื้อขายบ้านควรรู้


ต้องยอมรับว่าการซื้อขายบ้านนั้น เป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานพอสมควร กว่าจะหาผู้ซื้อที่ใช่จริงๆ มีความพร้อมทางด้านการเงิน กู้เงินผ่าน จวบจนขั้นตอนสุดท้ายคือการโอนกรรมสิทธิ์บ้านนั้น บางครั้งก็กินเวลาไปหลายเดือนเลยทีเดียว การโอนบ้านที่กรมที่ดิน เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะมอบกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้ออย่างเป็นทางการ จะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนั้นมาดูกันเลย 

 1. แจ้งความประสงค์ในการทำธุรกรรมในวันโอทรัพย์สินเพื่อที่อยู่อาศัย ผู้ซื้อและผู้ขายต้องไปที่กรมที่ดินด้วยกัน โดยยื่นเรื่องที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งความประสงค์ในโอนทรัพย์ พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบเอกสาร เมื่อเอกสารครบถ้วนเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ฝ่ายชำนาญงานก็จะเรียกให้ทั้งผู้โอนและผู้รับโอน เข้าไปทำการเซ็นต์เอกสารต่อเจ้าหน้าที่
 2. เจ้าหน้าที่จะประเมินทุนทรัพย์หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการประเมินทุนทรัพย์และคำนวณค่าธรรมเนียมโอน ซึ่งจะเป็นราคาทรัพย์ที่มีความใกล้เคียงสอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่ได้ประเมินไปแล้วก่อนหน้านี้ในขั้นตอนการขายบ้าน เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินแล้วเจ้าหน้าที่จะยื่นใบคำนวณค่าโอนให้เพื่อนำไปชำระค่าโอนที่ฝ่ายการเงิน
 3. ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ได้แก่
  1. ค่าธรรมเนียมในการโอนโดยคิดอัตรา 2%ของราคาประเมินที่ดินรวมสิ่งปลูกสร้าง
  1. ค่าภาษีเงินได้โดยคิดเป็นอัตราก้าวหน้า ขึ้นอยู่กับวิธีที่ได้มากับจำนวนปีที่ถือครองทรัพย์
  1. ค่าอากรแสตมป์ หรือภาษีธุรกิจเฉพาะจะเสียอย่างใดอย่างหนึ่ง หากเสียค่าอากรแสตมป์จะไม่เสียค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการจดทะเบียนของเจ้าของกรรมสิทธิ์และระยะเวลาการถือครองทรัพย์ 
 4. ชำระค่าธรรมเนียมในการโอนบ้านในส่วนของการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายว่าใครจะเป็นผู้จ่ายหรือจะแบ่งสัดส่วนกันอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงตั้งแต่การขายเมื่อชำระเงินค่าที่ฝ่ายการเงินเสร็จแล้วจะได้ใบเสร็จ 2 ใบคือสีฟ้ากับสีเหลือง ใบสีเหลืองให้นำไปคืนเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายชำนาญงานที่เซ็นต์เอกสาร ส่วนใบสีฟ้าให้ถ่ายสำเนาและมอบให้ผู้ซื้อ 1ชุด
 5. เจ้าหน้าที่พิมพ์สลักหลังโฉนดซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนส่งมอบโฉนดและสัญญาซื้อขาย(ทด.13)ให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้รับโอน โฉนดนั้นก็จะเปลี่ยนกรรมสิทธ์เป็นของผู้ซื้อเรียบร้อย

และนี่ก็เป็นขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการโอนบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทกับกรมที่ดิน โดยคุณสามารถเดินทางไปยังกรมที่ดินใกล้บ้านซึ่งจะมีอยู่ทุกจังหวัดเพื่ออำนวยความสะดวกได้อย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตามการคำนวณค่าใช้จ่ายนั้น สามารถเช็คราคาประเมินได้จากเว็บไซต์http://www.treasury.go.thหรือโทรสอบถามที่สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ ที่เบอร์ 02 142 2465-67เพื่อขอคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่เบื้องต้นก่อนแต่ละฝ่ายจะได้เตรียมเงินได้เพียงพอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *