All Posts in Category: บทความอสังหาริมทรัพย์

ขั้นตอนในการโอนบ้านกับกรมที่ดิน ที่ผู้ซื้อขายบ้านควรรู้

ต้องยอมรับว่าการซื้อขายบ้านนั้น เป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานพอสมควร กว่าจะหาผู้ซื้อที่ใช่จริงๆ มีความพร้อมทางด้านการเงิน กู้เงินผ่าน จวบจนขั้นตอนสุดท้ายคือการโอนกรรมสิทธิ์บ้านนั้น บางครั้งก็กินเวลาไปหลายเดือนเลยทีเดียว การโอนบ้านที่กรมที่ดิน เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะมอบกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้ออย่างเป็นทางการ จะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนั้นมาดูกันเลย  แจ้งความประสงค์ในการทำธุรกรรมในวันโอทรัพย์สินเพื่อที่อยู่อาศัย ผู้ซื้อและผู้ขายต้องไปที่กรมที่ดินด้วยกัน โดยยื่นเรื่องที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งความประสงค์ในโอนทรัพย์ พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบเอกสาร เมื่อเอกสารครบถ้วนเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ฝ่ายชำนาญงานก็จะเรียกให้ทั้งผู้โอนและผู้รับโอน เข้าไปทำการเซ็นต์เอกสารต่อเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จะประเมินทุนทรัพย์หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการประเมินทุนทรัพย์และคำนวณค่าธรรมเนียมโอน ซึ่งจะเป็นราคาทรัพย์ที่มีความใกล้เคียงสอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่ได้ประเมินไปแล้วก่อนหน้านี้ในขั้นตอนการขายบ้าน เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินแล้วเจ้าหน้าที่จะยื่นใบคำนวณค่าโอนให้เพื่อนำไปชำระค่าโอนที่ฝ่ายการเงิน ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ได้แก่ ค่าธรรมเนียมในการโอนโดยคิดอัตรา 2%ของราคาประเมินที่ดินรวมสิ่งปลูกสร้าง ค่าภาษีเงินได้โดยคิดเป็นอัตราก้าวหน้า ขึ้นอยู่กับวิธีที่ได้มากับจำนวนปีที่ถือครองทรัพย์ ค่าอากรแสตมป์ หรือภาษีธุรกิจเฉพาะจะเสียอย่างใดอย่างหนึ่ง หากเสียค่าอากรแสตมป์จะไม่เสียค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการจดทะเบียนของเจ้าของกรรมสิทธิ์และระยะเวลาการถือครองทรัพย์  ชำระค่าธรรมเนียมในการโอนบ้านในส่วนของการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายว่าใครจะเป็นผู้จ่ายหรือจะแบ่งสัดส่วนกันอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงตั้งแต่การขายเมื่อชำระเงินค่าที่ฝ่ายการเงินเสร็จแล้วจะได้ใบเสร็จ 2 ใบคือสีฟ้ากับสีเหลือง ใบสีเหลืองให้นำไปคืนเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายชำนาญงานที่เซ็นต์เอกสาร ส่วนใบสีฟ้าให้ถ่ายสำเนาและมอบให้ผู้ซื้อ 1ชุด เจ้าหน้าที่พิมพ์สลักหลังโฉนดซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนส่งมอบโฉนดและสัญญาซื้อขาย(ทด.13)ให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้รับโอน โฉนดนั้นก็จะเปลี่ยนกรรมสิทธ์เป็นของผู้ซื้อเรียบร้อย และนี่ก็เป็นขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการโอนบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทกับกรมที่ดิน โดยคุณสามารถเดินทางไปยังกรมที่ดินใกล้บ้านซึ่งจะมีอยู่ทุกจังหวัดเพื่ออำนวยความสะดวกได้อย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตามการคำนวณค่าใช้จ่ายนั้น สามารถเช็คราคาประเมินได้จากเว็บไซต์http://www.treasury.go.thหรือโทรสอบถามที่สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ ที่เบอร์ 02 142 2465-67เพื่อขอคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่เบื้องต้นก่อนแต่ละฝ่ายจะได้เตรียมเงินได้เพียงพอ

Read More

3 กลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญในการทำธุรกิจ

เพราะคำว่าธุรกิจไม่ใช่เพียงการซื้อมา ขายไป หรือการสร้างขาย แต่มันยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่มีผลกระทำต่อรายรับ ด้วยเหตุนี้จึงมีเทคนิคหรือที่เราเรียกกันว่ากลยุทธ์การตลาดมากมายที่จะช่วยเป็นไกด์ไลน์ในการทำธุรกิจให้ยั่งยืน บทความนี้จึงอยากจะนำเสนอ 3กลยุทธ์สำคัญที่เป็นหัวใจในการทำธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 1 สร้างความแตกต่าง เป็นทราบกันดีว่าการสร้างความแตกต่างจะทำให้เราได้เปรียบทางการแข่งขัน เพราะถ้าหากเรามีในสิ่งที่คนอื่นไม่มี หรือเราทำได้ในสิ่งที่เราทำไม่ได้ ย่อมทำให้เกิดโอกาสทางการค้ามากมาย แต่จะดีกว่านั้น ถ้าหากเราสามารถ “สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน”ถึงแม้จะมีคู่แข่งแต่ก็จะทำให้เราสามารถทำธุรกิจต่อไปได้อ่างไม่ต้องเหนื่อยมากนัก ธุรกิจของคุณมี Storyหรือยัง ? คุณเคยได้ยินคำว่า “ตำนาน” ไหมคะ ตำนานอาจไม่ได้ทำให้เราเป็นเจ้าแห่งการตลาดเสมอไป แต่ตำนานจะทำให้ทุกคนนึกถึงเราเป็นอันดับแรกหากพูดถึงธุรกิจบางอย่าง บทความนี้เราจะไม่พูดถึงยักษ์ใหญ่ข้ามชาติแต่อย่างใด แต่จะขอยกตัวอย่างง่าย ๆ ที่เป็นกิจการที่เกิดขึ้นในไทยเรา แต่เมื่อพูดถึงทีไรคนก็ต้องร้องอ๋อ  กิจการเล็ก ๆ อย่างเครปป้าเฉื่อย บัวลอยเจ๊เง็ก ผัดไทประตุผี ข้าวมันไก้ประตูน้ำ ตัวอย่างกิจการเหล่านี้คือการที่มี Story เป็นของตัวเอง ทำให้มีชื่อเสียง เป็นเจ้าแห่งตลาด และสามารถขายได้เสมอถึงแม้มีคู่แข่งหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวัน หากธุรกิจของคุณเป็นสินค้าเพิ่งเกิดใหม่ ก็สามารถสร้างเรื่องราวต่าง ๆ ที่จะเป็น Storyของตัวเองได้ เป็นเรื่องราวที่สร้างคุณค่า มีคุณภาพ เมื่อถูกกล่าวถึงมากเข้ามันก็จะเป็นตำนานได้ในสักวัน  2 ลดต้นทุน ทุก ๆ กิจกรรมทางธุรกิจของคุณ ต้องคำนวณต้นทุนเสมอ บทความนี้เราจะไม่พูดถึงการประหยัดในการใช้ทรัพยากรเพราะมันเป็นเรื่องพื้นฐานที่แม้เด็กประถมก็สามารถเข้าใจได้ แต่สำหรับกลยุทธ์ที่จะช่วยคุณลดต้นทุนได้นั้นยังมีอีกหลายกิจกรรมที่สำคัญ Outsourceการ Outsource คือการจ้างคนอื่นทำขั้นตอนบางอย่างแทนเรา เพราะมันจะช่วยลดต้นทุนได้หลากหลายทางเลยทีเดียว เช่นการจ้างผลิตเราไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่องมือ ไม่ต้องจ้างพนักงาน ช่วยลดเวลาในการผลิต ช่วยเพิ่มคุณภาพเพราะงานบางอย่างจ้างคนที่เชี่ยวชาญกว่าได้ เน้นร้านค้าออนไลน์เพื่อลดต้นทุนค่าเช่าร้าน…

Read More

คุณสมบัติของผู้กู้ซื้อบ้าน บริษัท วีร่าพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เนื่องจากมีลูกค้าเข้ามาสอบถามและปรึกษาเราเกี่ยวกับรายละเอียดของผู้กู้ว่า เครดิตแบบไหนถึงจะกู้บ้านได้ วันนี้เราจึงตั้งใจเขียนบทความเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้กู้ลองอ่านกันดูนะคะ 1. พนักงานประจำฐานเงินเดือน 9,000 บาทขึ้นไปส่งประกันสังคมต่อเนื่องครบ 1 ปี หากมีการย้ายงานแต่ประกันสังคมไม่ขาดก็สามารถยื่นกู้ได้นะคะแต่ต้องผ่านโปรแล้ว 2. ทำงานรับเงินสดไม่ได้เดินบัญชีแต่ทางบริษัทมีประกันสังคมให้กับพนักงานก็สามารถยื่นกู้ได้ค่ะ 3. เคยติดแบล็คลิสก็สามารถยื่นกู้ได้นะคะขอแค่นำใบปิดมายื่น และยอดหนี้ของแบล็คลิสต้องไม่เกิน 3 เท่าของฐานเงินเดือนนะคะ หากเกิน 3 เท่าของฐานเงินเดือนต้องรอประมาณ 4 ถึง 6 เดือนค่ะ ถึงจะสามารถยื่นกู้ได้ 4. หนี้ในระบบเยอะ ผ่อนบ้านผ่อนรถยนต์หรือบัตรเครดิต ถ้ามีหนี้ เกิน 1 ใน 4 ของฐานเงินเดือน อาจจะต้องปิดบางตัวถึงจะยื่นกู้ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นหากคุณลูกค้าทำงานที่มีสวัสดิการกู้ซื้อบ้านกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ก็ไม่ต้องปิดค่ะขอแค่ให้หนี้เป็นหนี้ดี ไม่ใช่แบล็คลิสหรือบูโรก็สามารถยื่นกู้ได้ค่ะ 5. ค้าขายตลาดนัดมีหน้าร้านและเดินสเตทเม้นดี สามารถยื่นกู้ได้กับธนาคารออมสิน ลูกค้าต้องไม่เคยมีประวัติเครดิตเสียแบล็คลิสบูโร และเดินสเตทเม้น เดือนละ 200,000 บาทขึ้นไปสามารถยื่นกู้ได้ค่ะ ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียน พาณิชย์ ก็ยื่นกู้ได้ค่ะ 6. พนักงานอัตราจ้างรายวันก็สามารถยื่นกู้ได้นะคะขอแค่มีประกันสังคมต่อเนื่อง ทำงานครบ 1 ปีขึ้นไป 7. กรณีกู้ร่วมคุณสมบัติของผู้กู้ร่วมเหมือนผู้กู้หลักทุกอย่างค่ะและต้องเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน…

Read More

Veera Property รับทำการตลาด รับฝากขายบ้านแถบพัทยาอย่างครบวงจร

www.veera.co.th  มีความยินดียิ่งที่จะให้บริการทำการตลาดขายบ้านพัทยา เราคือตัวแทน เอเจนซี่มืออาชีพ ที่จะช่วยทำการตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายอสังหาริมทรัพย์ให้คุณอย่างครบวงจร รับฝากขายอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ทาวเฮาส์ คอนโด ที่ดิน ห้องเช่า บริการในเขตพื้นที่พัทยาและใกล้เคียง ฝากขายบ้านกับเราดีอย่างไร  Pattayavillage.com เราเรามุ่งมั่นในการให้บริการรับฝากขายบ้านโดยเฉพาะในพัทยาและโซนใกล้เคียงอย่างครบวงจร ให้คำปรึกษาและแนะนำอย่างจริงใจ ด้วยเจตนารมณ์คือการรับฝากขายเพื่อให้ลูกค้าขายได้ในราคาที่ทั้งสองฝ่ายพึงพอใจสูงสุด บริการของเรามีดังนี้ บริการของเรา เว็บไซต์ “วีร่า” (www.veera.co.th)  ให้บริการรับฝากบ้านในโซนพัทยาและใกล้เคียง รวมอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวเฮาส์ ทาวน์โฮม คอนโดมิเนี่ยม ห้องชุด อาคารพาณิชย์ ที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด บริหารโดย “Veera Agency” เรามีความชำนาญเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับ Web Content และก้าวสู่การทำการตลาดออนไลน์อสังหาริมทรัพย์ ทำการตลาดด้วยกลยุทธ์แนวใหม่ที่จะสามารถเขาถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับที่งานที่มีประสบการณ์ที่จะช่วยดึงจุดเด่นของสินทรัพย์นำเสนอสู่ลูกค้า และหาโอกาสปิดการขายได้อย่างมีชั้นเชิง  เหมาะสำหรับเจ้าของโครงการที่กำลังมองหาตัวช่วยในการขายทรัพย์สินได้อย่างรวดเร็ว วิเคราะห์วางแผนการขาย จากที่งานมืออาชีพ ประเมินราคาของทรัพย์สินอย่างสมเหตุสมผล สำรวจราคาทรัพย์สินของลูกค้ากับราคาตลาด รวมทั้งสำรวจราคาอสังหาริมทรัพย์บริเวณใกล้เคียงเพื่อหาราคาเฉลี่ย ให้คำปรึกษาแนะนำทั้งในส่วนของราคา เอกสาร หรือแม่แต่ตัวสินทรัพย์ในกรณีที่จำเป็นต้องปรับปรุงบ้านเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายมากขึ้น…

Read More
1 2 3