บทความข่าวสารอสังหาริมทรัพย์

ขั้นตอนในการโอนบ้านกับกรมที่ดิน ที่ผู้ซื้อขายบ้านควรรู้

ต้องยอมรับว่าการซื้อขายบ้านนั้น เป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานพอสมควร กว่าจะหาผู้ซื้อที่ใช่จริงๆ มีความพร้อมทางด้านการเงิน กู้เงินผ่าน จวบจนขั้นตอนสุดท้ายคือการโอนกรรมสิทธิ์บ้านนั้น บางครั้งก็กินเวลาไปหลายเดือนเลยทีเดียว การโอนบ้านที่กรมที่ดิน เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะมอบกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้ออย่างเป็นทางการ จะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนั้นมาดูกันเลย  แจ้งความประสงค์ในการทำธุรกรรมในวันโอทรัพย์สินเพื่อที่อยู่อาศัย ผู้ซื้อและผู้ขายต้องไปที่กรมที่ดินด้วยกัน โดยยื่นเรื่องที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งความประสงค์ในโอนทรัพย์ พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบเอกสาร เมื่อเอกสารครบถ้วนเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ฝ่ายชำนาญงานก็จะเรียกให้ทั้งผู้โอนและผู้รับโอน เข้าไปทำการเซ็นต์เอกสารต่อเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จะประเมินทุนทรัพย์หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการประเมินทุนทรัพย์และคำนวณค่าธรรมเนียมโอน ซึ่งจะเป็นราคาทรัพย์ที่มีความใกล้เคียงสอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่ได้ประเมินไปแล้วก่อนหน้านี้ในขั้นตอนการขายบ้าน เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินแล้วเจ้าหน้าที่จะยื่นใบคำนวณค่าโอนให้เพื่อนำไปชำระค่าโอนที่ฝ่ายการเงิน ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ได้แก่ ค่าธรรมเนียมในการโอนโดยคิดอัตรา 2%ของราคาประเมินที่ดินรวมสิ่งปลูกสร้าง ค่าภาษีเงินได้โดยคิดเป็นอัตราก้าวหน้า ขึ้นอยู่กับวิธีที่ได้มากับจำนวนปีที่ถือครองทรัพย์ ค่าอากรแสตมป์ หรือภาษีธุรกิจเฉพาะจะเสียอย่างใดอย่างหนึ่ง หากเสียค่าอากรแสตมป์จะไม่เสียค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการจดทะเบียนของเจ้าของกรรมสิทธิ์และระยะเวลาการถือครองทรัพย์  ชำระค่าธรรมเนียมในการโอนบ้านในส่วนของการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายว่าใครจะเป็นผู้จ่ายหรือจะแบ่งสัดส่วนกันอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงตั้งแต่การขายเมื่อชำระเงินค่าที่ฝ่ายการเงินเสร็จแล้วจะได้ใบเสร็จ 2 ใบคือสีฟ้ากับสีเหลือง ใบสีเหลืองให้นำไปคืนเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายชำนาญงานที่เซ็นต์เอกสาร ส่วนใบสีฟ้าให้ถ่ายสำเนาและมอบให้ผู้ซื้อ 1ชุด เจ้าหน้าที่พิมพ์สลักหลังโฉนดซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนส่งมอบโฉนดและสัญญาซื้อขาย(ทด.13)ให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้รับโอน โฉนดนั้นก็จะเปลี่ยนกรรมสิทธ์เป็นของผู้ซื้อเรียบร้อย และนี่ก็เป็นขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการโอนบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทกับกรมที่ดิน โดยคุณสามารถเดินทางไปยังกรมที่ดินใกล้บ้านซึ่งจะมีอยู่ทุกจังหวัดเพื่ออำนวยความสะดวกได้อย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตามการคำนวณค่าใช้จ่ายนั้น สามารถเช็คราคาประเมินได้จากเว็บไซต์http://www.treasury.go.thหรือโทรสอบถามที่สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ ที่เบอร์ 02 142 2465-67เพื่อขอคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่เบื้องต้นก่อนแต่ละฝ่ายจะได้เตรียมเงินได้เพียงพอ

Read More

3 กลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญในการทำธุรกิจ

เพราะคำว่าธุรกิจไม่ใช่เพียงการซื้อมา ขายไป หรือการสร้างขาย แต่มันยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่มีผลกระทำต่อรายรับ ด้วยเหตุนี้จึงมีเทคนิคหรือที่เราเรียกกันว่ากลยุทธ์การตลาดมากมายที่จะช่วยเป็นไกด์ไลน์ในการทำธุรกิจให้ยั่งยืน บทความนี้จึงอยากจะนำเสนอ 3กลยุทธ์สำคัญที่เป็นหัวใจในการทำธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 1 สร้างความแตกต่าง เป็นทราบกันดีว่าการสร้างความแตกต่างจะทำให้เราได้เปรียบทางการแข่งขัน เพราะถ้าหากเรามีในสิ่งที่คนอื่นไม่มี หรือเราทำได้ในสิ่งที่เราทำไม่ได้ ย่อมทำให้เกิดโอกาสทางการค้ามากมาย แต่จะดีกว่านั้น ถ้าหากเราสามารถ “สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน”ถึงแม้จะมีคู่แข่งแต่ก็จะทำให้เราสามารถทำธุรกิจต่อไปได้อ่างไม่ต้องเหนื่อยมากนัก ธุรกิจของคุณมี Storyหรือยัง ? คุณเคยได้ยินคำว่า “ตำนาน” ไหมคะ ตำนานอาจไม่ได้ทำให้เราเป็นเจ้าแห่งการตลาดเสมอไป แต่ตำนานจะทำให้ทุกคนนึกถึงเราเป็นอันดับแรกหากพูดถึงธุรกิจบางอย่าง บทความนี้เราจะไม่พูดถึงยักษ์ใหญ่ข้ามชาติแต่อย่างใด แต่จะขอยกตัวอย่างง่าย ๆ ที่เป็นกิจการที่เกิดขึ้นในไทยเรา แต่เมื่อพูดถึงทีไรคนก็ต้องร้องอ๋อ  กิจการเล็ก ๆ อย่างเครปป้าเฉื่อย บัวลอยเจ๊เง็ก ผัดไทประตุผี ข้าวมันไก้ประตูน้ำ ตัวอย่างกิจการเหล่านี้คือการที่มี Story เป็นของตัวเอง ทำให้มีชื่อเสียง เป็นเจ้าแห่งตลาด และสามารถขายได้เสมอถึงแม้มีคู่แข่งหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวัน หากธุรกิจของคุณเป็นสินค้าเพิ่งเกิดใหม่ ก็สามารถสร้างเรื่องราวต่าง ๆ ที่จะเป็น Storyของตัวเองได้ เป็นเรื่องราวที่สร้างคุณค่า มีคุณภาพ เมื่อถูกกล่าวถึงมากเข้ามันก็จะเป็นตำนานได้ในสักวัน  2 ลดต้นทุน ทุก ๆ กิจกรรมทางธุรกิจของคุณ ต้องคำนวณต้นทุนเสมอ บทความนี้เราจะไม่พูดถึงการประหยัดในการใช้ทรัพยากรเพราะมันเป็นเรื่องพื้นฐานที่แม้เด็กประถมก็สามารถเข้าใจได้ แต่สำหรับกลยุทธ์ที่จะช่วยคุณลดต้นทุนได้นั้นยังมีอีกหลายกิจกรรมที่สำคัญ Outsourceการ Outsource คือการจ้างคนอื่นทำขั้นตอนบางอย่างแทนเรา เพราะมันจะช่วยลดต้นทุนได้หลากหลายทางเลยทีเดียว เช่นการจ้างผลิตเราไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่องมือ ไม่ต้องจ้างพนักงาน ช่วยลดเวลาในการผลิต ช่วยเพิ่มคุณภาพเพราะงานบางอย่างจ้างคนที่เชี่ยวชาญกว่าได้ เน้นร้านค้าออนไลน์เพื่อลดต้นทุนค่าเช่าร้าน…

Read More
โครงการบ้านล้านหลัง

โครงการบ้านล้านหลัง งานบ้านล้านหลัง กู้บ้าน 1 ล้าน

👉ธนาคาร ธอส สาขา พัทยาเหนือ เปิดให้จองสิทธิ์ภายในวันอาทิตย์นี้ วันเดียวเท่านั้นนะคะ ใครที่ดูห้องเอื้ออาทร หรือบ้านเอื้ออาทร หรือทาวน์เฮ้าส์ ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาทไว้ รีบๆ ไปจองสิทธิ์กันนะคะ จะได้โปรโมชั่น 4 ฟรีด้วยนะคะ ฟรีค่าจดจำนอง , ฟรีค่าประเมิน , ฟรีค่านิติกรรม , ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้  👉ลงทะเบียนรับสิทธิ ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้น  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดให้ !โครงการบ้านล้านหลังเปิดจองสิทธิสินเชื่อพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 เวลา 8:30-17:00 น.ใช้บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้น   ผู้ที่อยากจะมีบ้านเป็นของตนเอง  กับงานบ้านล้านหลัง กู้บ้าน 1 ล้าน ผ่อนเริ่มต้น 3,800 บาท /เดือน  ดอกเบี้ย 3% นาน 5 ปีแรก(รายได้ไม่เกิน 25,000 บาท/คน/เดือน)

Read More

ข้อดีข้อเสียของการซื้อบ้านโครงการ

การซื้อบ้านจากโครงการเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนรุ่นใหม่ที่อยากมีบ้าน จริงอยู่ว่าไม่ว่าใครต่างก็อยากได้บ้านที่สวยที่สุด ถูกใจที่สุด แต่ทั้งนี้ก็ต้องเป็นหนทางที่ง่ายที่สุดด้วย การสร้างบ้านเองสมัยนี้ไม่ได้ง่ายเหมือนแต่ก่อน

Read More